Letní soutěž – pravidla

Připravili jsme si pro vás na začátek léta zábavní soutěž.

Veškeré informace o ní se dozvíte na Fb stránkách E-nakladatelství a nebo také na stránkách mediálního partnera blogů iDnes.cz.

Na těchto dvou stránkách bude také soutěž probíhat 🙂

A zde jsou pro přehlednost a pořádek kompletní pravidla této soutěže:

Statut soutěže „Letní soutěž o ceny za 12.000Kč – Vyfoť knihu z dovolené“

 

 1. Pořadatelé soutěže

 

Odstavec 1: Pořadatelem soutěže „Letní soutěž – Vyfoť knihu ze své dovolené“ pro www.e-nakladatelstvi.cz  (dále jen „Soutěž“) je společnost E-nakladatelství, Nadační fond Most sblížení, Feřtekova 557/18, 182 00 Praha 8 IČO: 03398919, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, Spisová značka 1166 N u Městského soudu v Praze (dále jen „Pořadatel“).

 

 1. Termín a místo konání soutěže

 

Odstavec 1: Soutěž probíhá od vyhlášení 10. července 2017 do 23. července 2017 (konec příjmu soutěžních fotografií) a do 26. července 2017 (konec hlasování)

 

Odstavec 2: Soutěž probíhá na sociální síti Facebook: https://www.facebook.com/enakladatelstvi.cz/

 

 • Podmínky účasti v soutěži

 

Odstavec 1: Soutěž je určena pro všechny uživatele sociální sítě Facebook (dále jen „uživatelé“) s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky. Zapojením se do soutěže uživatel souhlasí s jejími podmínkami a tímto statutem.

 

Odstavec 2: Podmínky pro účast v soutěži: Mít osobní profil na sociální síti Facebook. Uživatelské jméno na Facebook-u se musí shodovat se jménem uvedeným na občanském průkazu soutěžícího.

 

Odstavec 3: Účastí v soutěži dává Soutěžící souhlas ve smyslu § 7 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se zpracováním jeho osobních údajů pro účely vyhodnocení soutěže a informováni o výhře.

 

Odstavec 4: Pořadatel Soutěže neodpovídá za případnou technickou chybu, poškození či zničení databáze soutěžních profilů či jejich částí v rámci elektronické registrace do soutěže.

 

Odstavec 5: Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, výhra se nepředá a propadá ve prospěch Pořadatele soutěže. V případě, že taková osoba již výhru převzala, je povinna tuto Pořadateli bezodkladně na základě písemné výzvy Pořadatele soutěže vrátit, respektive nahradit Pořadateli soutěže plnou hodnotu příslušné výhry.

 

 1. Pravidla soutěže

 

Odstavec 1: Úkolem soutěžícího je:

 1. Vyfotografovat sebe s knihou, s kterou bude trávit/ trávil letošní dovolenou, nebo vyfotografovat knihu ze své letošní dovolené nějakým originálním způsobem
 2. Zaslat fotografii na mail info@e-nakladatelstvi.cz
 3. Dát lajk Fb stránce https://www.facebook.com/enakladatelstvi.cz/
 4. Dát lajk Fb stránce mediálního partnera https://www.facebook.com/blogidnes/?ref=aymt_homepage_panel

 

Soutěžní příspěvky  zasílat v období od 10. července 2017 do 23. července. Fotografie budou postupně zveřejňovány na stránkách: https://www.facebook.com/enakladatelstvi.cz/  a http://mostmezinami.blog.idnes.cz/

Fotografie, která získá nejvíc lajků na Fb je vítěz. Fotografie, která získá nejvíc hlasů v anketě, je vítěz mediálního partnera soutěže – blogů iDnes.cz

Konec hlasování  bude 26. července 2017.

Soutěžící se může zapojit do soutěže opakovaně. Čtyři  (4) výherci jsou jasní v okamžiku, kdy jejich fotografie dosáhne nejvíce „lajků“/ hlasů na konci soutěže.

 

Odstavec 2: Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.

 1. Ceny

 

Odstavec 1: Cenu do soutěže zajišťuje a posílá Pořadatel. V rámci soutěže je možné získat následující ceny:

 1. místo: E-booky a produkty E-nakladatelství, které během roků 2017/2018 vydá v hodnotě 5200,-Kč
 2. místo: E-booky a produkty E-nakladatelství, které během roků 2017/2018 vydá v hodnotě 2700,-Kč
 3. místo: E-booky a produkty E-nakladatelství, které během roků 2017/2018 vydá v hodnotě 2100,-Kč
 4. místo (mediálního partnera): E-booky a produkty E-nakladatelství, které během roků 2017/2018 vydá v hodnotě 2100,-Kč

 

Odstavec 2: Výherci soutěže budou informováni o výhře pod soutěžním příspěvkem na Facebook stránce https://www.facebook.com/enakladatelstvi.cz a na stránce http://mostmezinami.blog.idnes.cz/, a to nejpozději do 3 dnů od skončení soutěže. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na Facebook-u a emailem.

 

 1. Určení výherce

 

Odstavec 1: Určení výherců soutěže proběhne den po skončení soutěže.

 

Odstavec 2: Výhercem budou ceny doručovány postupně během roků 2017/2018 – a to v termínech kdy budou novinky E-nakladatelství vydány.

 

Odstavec 3: Kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení a email  je výherce povinen dodat organizátorovi soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook nejpozději do 7 pracovních dnů od zaslání vyrozumění o získání výhry, které mu bude zasláno prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook a emailem. Pokud do této doby soutěžící svou adresu nedodá nebo ji dodá nekompletní, proběhne opětovné losování a výhra bude předána novému výherci.

 

Odstavec 4: Právo na výhru nelze převést na jinou osobu.

 

Odstavec 5: Pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v tomto statutu nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nebude možné slíbenou výhru zajistit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

 

Odstavec 6: Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplatit v hotovosti. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

 

Odstavec 7: Soutěžící, kteří zveřejní vulgární či v jiném ohledu podle uvážení organizátora či pořadatele soutěže dobrým mravům odporující soutěžní příspěvek, budou bez dalšího upozornění ze soutěže vyloučeni a jejich příspěvky budou zablokováni. Stejným způsobem se bude postupovat proti soutěžícím, kteří jakýmkoliv způsobem poruší pravidla této soutěže.

 

 • Závěrečná ustanovení

Odstavec 1: Hra není žádným způsobem řízena nebo jinak propojená se společností Facebook. Soutěžící souhlasí se statutem soutěže a vědomě poskytuje své údaje Pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook. Informace, které soutěžící poskytne, budou použity ke kontaktování výherců a marketingové účely. Pořadatel soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady či případnou škodu, které tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

 

Odstavec 2: Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže hráče, jejichž aktivita naznačuje podvodné, podezřelé nebo nestandardní chování, například Když soutěžící použil na získání „lajků“ klik farmu.

 

Odstavec 3: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit statut soutěže nebo soutěž ukončit podle vlastního uvážení.

 

Odstavec 4: Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí, že společnost Facebook vůči němu nemá žádné závazky.

 

V Praze  dne 5. července 2017

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *